copyright Giấy phép

Tất cả các thiệp điện tử, ảnh, đồ họa trên Gửi Thiệp đều có thể được gửi, tải xuống và sử dụng MIỄN PHÍ.

Những gì được phép?

Chúng tôi đã cố gắng giữ Giấy phép của mình càng đơn giản càng tốt. Vui lòng đọc kỹ

  • Tất cả các thiệp, ảnh đều được sử dụng MIỄN PHÍ.
  • Ghi công không bắt buộc. Việc ghi công cho các tác giả, cộng tác viên là không cần thiết nhưng chúng tôi rất trân trọng nếu bạn làm được điều đó.
  • Bạn có thể sửa đổi thiệp, ảnh khi cần.
  • Gửi hoặc Tải xuống bao nhiêu tùy thích mà không có giới hạn.

Những gì không được phép?

Hãy tôn trọng công sức của các tác giả, cộng tác viên của chúng tôi và ghi nhớ những hạn chế này.

  • Những người dễ nhận biết không được xuất hiện dưới ánh sáng xấu hoặc theo cách gây khó chịu.
  • Không bán các bản sao chưa thay đổi của thiệp, ảnh, đồ họa .. mà không sửa đổi trước.
  • Không phân phối lại hoặc bán thiệp, ảnh, đồ họa trên các nền tảng thương mại điện tử khác.

Chia sẻ thiệp, ảnh hoặc đồ họa trên mạng xã hội

Ngoài việc gửi thiệp điện tử qua email, bạn cũng có thể chia sẻ thiệp bằng cách đăng thiệp hoặc ảnh lên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Tumblr, Pinterest, Reddit, gửi qua email,...