help Hỏi và Đáp

1) Làm thế nào để gửi Thiệp điện tử miễn phí?

Đối với người dùng chưa đăng ký

Chọn menu Thiệp điện tử trên trang chủ

Chọn danh mục Thiệp điện tử

Chọn một Thiệp điện tử mà bạn muốn gửi

Điền Tên, Họ và Email của người nhận

Điền Tên, Họ và Email của người gửi

Sau đó nhấn nút Gửi.

Dành cho người dùng đã đăng ký hay Thành viên

Bạn cần kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào liên kết đã kích hoạt được gửi cho bạn trong email của bạn (kiểm tra thư mục Hộp Thư Đến hoặc Thư Rác)

Nếu không thấy email kích hoạt, bạn cũng có thể yêu cầu "Gửi lại liên kết kích hoạt" trong bảng điều khiển quản trị của mình.

Kiểm tra thư mục Hộp Thư Đến hoặc Thư Rác của bạn để kích hoạt email bằng cách nhấp vào liên kết xác minh trong email của bạn.

Sau khi kích hoạt tài khoản của mình, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào trang Gửi Thiệp. Bạn cũng có thể tải Thiệp điện tử của riêng bạn lên để sử dụng và gửi cá nhân.

Các bước gửi thiệp

Chọn Thiệp điện tử trên trang chủ,

Chọn danh mục ecards

Chọn một thẻ mà bạn muốn gửi

Điền Tên, Họ và Email của người nhận

Sau đó nhấn nút Gửi.

2) Làm thế nào để đăng Thiệp điện tử, ảnh, đồ họa trên Gửi Thiệp?

Để đăng thiệp, ảnh, đồ họa của bạn

Bạn cần đăng ký làm thành viên.

Bạn cần xác minh tài khoản email của mình.

Đi tới Trang tổng quan và chọn Đăng thiệp

Bạn có thể chọn một bài đăng cho Sử dụng công cộng hoặc Sử dụng cá nhân

1) Nếu bạn chọn đăng thiệp ở chế độ Sử dụng công cộng, thiệp của bạn cần được quản trị viên trang web xác minh trước khi chúng được hiển thị và sử dụng trên web Gửi Thiệp

2) Nếu bạn chọn đăng thiệp trong mục Sử dụng Cá nhân, chỉ bạn mới có thể xem và gửi thiệp của chính mình, không ai khác có thể nhìn thấy hoặc sử dụng thiệp của bạn.

*Lưu ý: hình ảnh Thiệp điện tử hoặc ảnh, đồ họa PHẢI nhỏ hơn 2MB