info Sơ Lược

Bằng cách cung cấp thiệp điện tử, ảnh và đồ họa miễn phí Gửi Thiệp hy vọng sẽ giúp hàng triệu nhà thiết kế, cộng tác viên trên khắp thế giới thiết kế, chia sẻ, gửi, tải xuống và sử dụng Thiệp điện tử, ảnh, đồ họa đẹp vào các dịp lễ, sự kiện. Bên cạnh đó, Gửi Thiệp còn cho phép các nhà thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh gia, cộng tác viên xây dựng hồ sơ, giới thiệu và tìm việc làm của riêng họ.

Chia sẻ

Nhà thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh gia, cộng tác viên có thể chia sẻ thiệp điện tử, ảnh, đồ họa của riêng họ với người khác.

Cho phép mọi người gửi Thiệp điện tử miễn phí cho bạn bè và gia đình.

Giới thiệu với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Chia sẻ Thiệp điện tử trên mạng xã hội.

Cơ hội làm việc tự do.

Giao tiếp

Giúp mọi người gửi thiệp điện tử, hình ảnh, đồ họa miễn phí cho nhau trong các sự kiện, dịp lễ.

Sử dụng

Tự do gửi, sử dụng, tải xuống thiệp điện tử, ảnh, đồ họa cho mục đích cá nhân, kinh doanh.