insert_photo Thiệp điện tử

comment 0
favorite 0
visibility 130
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 113
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 129
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 118
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 133
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 116
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 137
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 218
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 209
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 210
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 519
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 193
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 197
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 267
send 3
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 231
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 207
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 270
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 252
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 315
send 0
get_app 0
comment 0
favorite 0
visibility 216
send 0
get_app 0
Bố đã và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tim của chúng con. Con yêu bố!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 191
get_app 0
Con yêu Bố! Mừng ngày của Cha!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 179
get_app 0
Thiệp chúc mừng sinh nhật số 53
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 147
get_app 0
Ba là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế dành cho con. Happy FATHER'S DAY!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 157
get_app 0
Hôm nay là Ngày của Cha, Con mong ba sống mạnh khỏe, hạnh phúc!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 194
get_app 0
Kính chúc cha không chỉ là trong ngày của cha mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 160
get_app 0
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha trên trần thế thật tuyệt vời. HAPPY FATHER'S DAY!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 227
get_app 0
Lẵng hoa chia buồn này như một lời nhắn nhủ rằng chúng tôi luôn mãi nhớ về bạn!
important_devices

Lẵng hoa chia buồn n...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 217
get_app 0
.Con chúc Cha của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu Cha nhiều!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 213
get_app 0
Thay mặt đoàn thể anh em, tôi xin phép được chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Thay mặt đoàn thể an...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 241
get_app 0
HAPPY FATHER'S DAY. Chúc cha 1 ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 255
get_app 0
Xin phép gia đình cho tôi được cùng san sẻ nỗi buồn này!
important_devices

Xin phép gia đình ch...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 184
get_app 0
Chúc cho ba luôn mạnh khỏe để sống trọn đời bên chúng con và mẹ. Happy Father’s day.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
Chúc bố luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi mãi bên mẹ con chúng con.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
"Sinh ký tử quy!"
important_devices

"Sinh ký tử quy!"

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 180
get_app 0
Bố là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Chúc bố ngày của Cha hạnh phúc
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
Thành kính phân ưu với gia quyến!.
important_devices

Thành kính phân ưu v...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 215
get_app 0
Xin được chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Xin được chia buồn c...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 126
get_app 0
Mong gia đình hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này!
important_devices

Mong gia đình hãy cố...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 150
get_app 0
Mong gia đình vượt qua khoảng thời gian này!
important_devices

Mong gia đình vượt q...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 132
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số `
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 26
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 2
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 3
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 20
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 4
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 5
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 23
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 6
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 17
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 7
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 8
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 19
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 9
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 10
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 50
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 11
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 49
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 12
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 63
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 13
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 50
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 14
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 73
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 15
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 16
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 17
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 45
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 18
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 52
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 19
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 63
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 20
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 52
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số `
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 26
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 2
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 3
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 20
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 4
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 5
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 23
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 6
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 17
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 7
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 25
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 8
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 19
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 9
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 10
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 50
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 11
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 49
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 12
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 63
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 13
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 50
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 14
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 73
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 15
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 16
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 17
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 45
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 18
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 52
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 19
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 63
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 20
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 52
get_app 0
Xin gửi lời chúc Valentine ngập tràn hạnh phúc tới người đã cho anh mọi thứ anh mong muốn.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 44
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 9
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 15
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Mừng ngày 8 tháng 3 thiệp số 16
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 43
get_app 0
Cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 42
get_app 0
Tặng anh ngàn nụ hôn trong ngày Valentine này.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 42
get_app 0
CHÚC NĂM MỚI PHÁT ĐẠT!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 41
get_app 0
Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 41
get_app 0
Mùa Valentine lại về, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 41
get_app 0
Valentine ấm áp em nhé. I love you!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 40
get_app 0
Chúc em một ngày Valentine vui vẻ bên cạnh anh!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 40
get_app 0
Gửi những lời chúc yêu thương nhất nhân dịp năm mới và ngày Lễ tình yêu 14/2!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 39
get_app 0
Mừng Xuân Nhâm Dần!
important_devices

Mừng Xuân Nhâm Dần!

bởi Admin

6 tháng trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 36
get_app 0
Mùa Valentine lại về, chúc cho ai đó được hạnh phúc bên 1 nửa yêu thương.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 36
get_app 0
Chúc bạn có một ngày Valentine thật vui bên cạnh những người bạn tuyệt vời của bạn!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 36
get_app 0
Ngày lễ tình nhân đang đến rồi, chúc cho tình yêu của chúng ta mãi luôn bền chặt.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 35
get_app 0
Chúc tình yêu của chúng ta mãi bền chặt, Happy Valentine Day!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 33
get_app 0
Chúc Valentine vui vẻ và hạnh phúc! Love you so much!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 32
get_app 0
Mùa Valentine lại về, chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 32
get_app 0
Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 31
get_app 0
.Con chúc Cha của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu Cha nhiều!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 213
get_app 0
Thay mặt đoàn thể anh em, tôi xin phép được chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Thay mặt đoàn thể an...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 241
get_app 0
HAPPY FATHER'S DAY. Chúc cha 1 ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 255
get_app 0
Xin phép gia đình cho tôi được cùng san sẻ nỗi buồn này!
important_devices

Xin phép gia đình ch...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 184
get_app 0
Chúc cho ba luôn mạnh khỏe để sống trọn đời bên chúng con và mẹ. Happy Father’s day.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
Chân thành gửi tới gia đình lời chia buồn từ tận đáy lòng!
important_devices

Chân thành gửi tớ...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 170
get_app 0
Chúc bố luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi mãi bên mẹ con chúng con.
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
"Sinh ký tử quy!"
important_devices

"Sinh ký tử quy!"

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 180
get_app 0
Bố là tất cả những gì tuyệt vời nhất. Chúc bố ngày của Cha hạnh phúc
important_devices
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 172
get_app 0
Thành kính phân ưu với gia quyến!.
important_devices

Thành kính phân ưu v...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 215
get_app 0
Con hy vọng cha sẽ cảm thấy thật hạnh phúc trong ngày của Cha!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 165
get_app 0
Thành kính chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Thành kính chia buồn...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 4
visibility 414
get_app 0
Con hy vọng bố biết rằng con biết ơn vì con đã có một người cha tuyệt vời. Chúc mừng ngày của cha!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 179
get_app 0
Xin được chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Xin được chia buồn c...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 126
get_app 0
Nhân ngày của cha, cả nhà chúc Bố luôn vui vẻ, luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ!
important_devices
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 205
get_app 0
Mong gia đình hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này!
important_devices

Mong gia đình hãy cố...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 150
get_app 0
Giáng sinh đến rồi!
important_devices

Giáng sinh đến rồi!

bởi Admin

6 tháng trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 2
visibility 105
get_app 0
Mong gia đình vượt qua khoảng thời gian này!
important_devices

Mong gia đình vượt q...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 132
get_app 0
Xin phép gia đình cho phép chúng tôi được cùng san sẻ nỗi buồn này.
important_devices

Xin phép gia đình ch...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 0
visibility 248
get_app 0
Xin chia buồn cùng gia đình!
important_devices

Xin chia buồn cùng g...

bởi Admin

1 năm trước

Admin
comment 0
favorite 0
send 1
visibility 174
get_app 0